Čistící přípravek na podlahy Leifheit 1 l (41415)

Čistící přípravek na podlahy Leifheit 1 l (41415)

Katalogové číslo: SOE41415

Výrobce: LEIFHEIT

Expedice: Není skladem

Záruční doba:2 roky

Cena e-shop(internetová) s DPH:99 Kč

Cena maloobchodní s DPH:209 Kč

Sleva:53%


Splátková kalkulačka

     Ks

Použití: vnitřní Využití: Forma: koncentrát Měrný objem výrobku (l): 1 * použití v domácnosti * určeno pro mytí a údržbu dřevěných a laminátových povrchů * uzávěr s bezpečnostní pojistkou pro děti * koncentrát * objem: 1 l DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: * Údaje o nebezpečnosti: * H319 Způsobuje vážné podráždění očí * Obsahuje 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on. Může vyvolat alergickou reakci. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: * P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. * P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. * P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. * P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Rozměry výrobku: Hmotnost (kg): 1.078 Výška (cm): 27.00 Šířka (cm): 9.00 Hloubka (cm): 6.00 Rozměry balení: Hmotnost (kg): 1.085 Výška (cm): 27.50 Šířka (cm): 6.50 Hloubka (cm): 9.00 EAN: 4006501414151 Záruční doba: 24 měsíců Intenzivní a šetrné čističe Leifheit si poradí s každým povrchem v domácnosti. Díky nim vyčistíte vše snadno a bez námahy.

Dotaz na prodavače


Produkty
Kontakt
Pondělí - Pátek
8:30 - 17:00 hod.

Tel: +420 577 439 605
Mobil: +420 602 525 050
E-mail: sandi Zavináč sandi Tečka cz

Tel: +420 577 436 913
Mobil: +420 606 148 200
E-mail: info Zavináč sandi Tečka cz